קטינים (נוער) בפלילים

יצוג קטינים – עבריינות נוער היא עבריינות המבוצעת על ידי אדם צעיר המוגדר על פי החוק כקטין. יחסו של החוק לעבריינות כזו שונה מזה הניתן לעבירות של בוגרים.עבריינות הנוער מתייחסת לפשיעה המבוצעת על ידי אדם שגילו מתחת לגיל מסוים.  ככלל, יחס רשויות האכיפה והשפיטה במדינות המערב סלחני ומתחשב יותר כלפי עבריינים קטינים לעומת בגירים. הגישה […]

חנינה ומחיקת רישום פלילי

הוגשה כנגדך תלונה במשטרה? בין אם הסיבה לתלונה מוצדקת ובין אם לאו –  יש לך רישום במסוף המשטרתי שיש לו השפעה רבה על חייך המקצועיים . הניסיון מוכיח כי אזרחים רבים משוכנעים להאמין שעברם נקי ללא רבב, לעומתם, המסוף המשטרתי “סבור” אחרת ולמעשה מתעד דברים שונים . כידוע, ישנם מעסיקים רבים הדורשים כתנאי סף לקבלה […]

‘מעצר ימים’ – מהו?

סגרון ג'קי- הנרי עורך דין פלילי במרכז

מעצר ימים – מהו? לאחר שאדם נעצר למשך 24 שעות על-ידי המשטרה מובא הנ”ל למחרת בפני בית המשפט, השלב בו מבקשת המשטרה להאריך את מעצרו של אותו אדם נקרא מעצר ימים לצורכי חקירה. על פי חוק סדר הדין הפלילי ההחלטה לעצור אדם בטרם הגשת כתב אישום תעשה אך ורק במקרים בהם: א. לאחר שבית המשפט […]

אי הרשעה-מהי?

ככלל הרשעה היא צורת הקביעה על אשמה פלילית בבית המשפט – הכלל המנחה הינו כי כל מי שמבצע עבירה פלילית ונוכחת אשמתו יש להרשיעו בדין. יחד עם זאת, קיימים מקרים רבים בהם תהה הסתפקות בקביעת אשמה “ללא הרשעה” בדין היינו ללא אות הקלון” – גם בעבירות פליליות חמורות יחסית – וזאת לאור הנאשם ה”מיוחד” שנימצא […]