שחרור ממעצר ושחרור בערבות

שחרור ממעצר מיד עם הגעת השוטרים לזירת העבירה או לעיתים בעקבות חקירה משטרתית בחשד לביצוע עבירה כלשהיא עשויה המשטרה לעצור את החשוד המעורב לכאורה בביצוע העבירה למשך 24 שעות (עד להבאתו בפני שופט מעצרים. הליך המעצר הינו הליך “קשוח” ויש לו השפעות מרחיקות לכת על מצבו הנפשי של העצור. הכל כמובן בהתווסף לשלילת החירות, חופש […]