תחומי התמחות

התמחות בשחרור ממעצר ומאסר : ייצוג חשודים ונאשמים במשפט פלילי. ייעוץ טרום חקירה והתמחות בשחרור ממעצר וממאסר. ביטול כתבי אישום ומחיקת רישום פלילי: התמחות במחיקת רישום פלילי והגשת בקשות חנינה לשם מחיקת העבר הפלילי. הגשת ערעורים ועררים : הגשת ערעורים ועררים פליליים כנגד החלטות שיפוטית מוטעות וייצוג בפני בתי המשפט השונים לרבות בית משפט מחוזי […]