מידע מודיעיני מהו?

מידע מודיעיני הוא חומר המוגש לשופט במגרת הליכי המעצר, החומר מתבסס בד”כ על מקורות מודיעיניים שהם סייענים למשטרה. החומר המודיעיני יכול לשמש לצורך הארכת מעצר של חשוד בשלב מעצר הימים או לשם מניעת יציאתו של אסיר לחופשות או לשחרור מוקדם. הדרך ‘לתקוף’ מידע מודיעיני היא על-ידי הגשת עתירה לגילוי ראיה וחשיפת מוסר המידע. מאמר זה […]

טענת ‘אליבי’ מהי?

טענת אליבי הינה טענה שמעלה נחקר[נאשם ולפיה טוען ‘במקום אחר הייתי’, משמע שהנ”ל טוען כי במועד שבו מייחסים לו ביצוע עבירה כלשהיא אזי הלה טוען כי היה במקום אחר. אענת אליבי היא טענה שיש לטעון ראשונה.

מדיניות האתר

הבהרה: האמור באתר זה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אתר זה שמח ומברך על בחירתך לגלוש באתר. יחד עם זאת הנהלת האתר מבקשת בנימוס להבהיר ולהדגיש: בהתאם לעמדת וועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, בהתאם לרוח האתר ולמהות המענה שאפשר להגיש לגולש במסגרת אתר משפטי יובהר כי מענה באתר כמו גם כל חומר אחר המצוי […]