וועדות שחרורים

ועדת שחרורים היא וועדה שהוקמה מכוח חוק שחרור על תנאי ממאסר התשס”א- 2001 , ושבסמכותה לשחרר על תנאי ממאסר אסירים שסיימו לרצות שני שלישים ממאסרם. ‏ כמו כן, וועדת שחרורים מיוחדת דנה בשחרור על תנאי של אסירי עולם שנקצב עונשם ושל אסירים שנשפטו לתקופות מאסר ארוכות וריצו לפחות 25 שנים ממאסרם, אף אם תקופה זו אינה […]

עתירות אסירים

למעשה, כל אסיר או עצור רשאי להגיש בעצמו עתירת אסיר ולקיים את הדיון ללא שיהא מיוצג על-ידי עורך דין. הדיון בעתירת האסיר תהא בפני בית משפט המחוזי בדן יחיד והטענות המועלות בעתירה נבחנות לאור כללי המשפט המנהלי ובעיקר, נבחנות במבחן הסבירות. הדיון בעתירות אסירים אינו כפוף לדיני הראיות המקובלים במשפט הפלילי ויש וראיות חסויות בצורת […]